24 Nëntor 1784, Mahmut Pashë Bushatlliu nis ndërtimin e anijeve tregëtare

Pashallëku i Shkodrës

Me anë të letrës që mban datën, 24 Nëntor 1784, nënkonsulli venedikas në Shkodër, njoftonte eprorët e tij se Mahmut Pashë Bushatlliu, po ndërtonte anije tregëtare që mund t’a konkuronin Republikën dhe të forconin pozitat e sundimtarit të Pashallëkut të Shkodrës.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply