21 Shtator 1938, u ngrit në Selenicë një mulli me fuqi motorike; hapat e parë të industrisë së lehtë

Selenicë

Më 21 Shtator 1938, në Selenicë, u ndërtua mulliri i blojës me fuqi motorike, ndërsa në Korçë, zdruktaria për prodhimin e dërrasave dhe mobiljeve. Këto janë hapat e para foshnjore të industrisë sonë të lehtë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply