21 Mars 1880, udhëheqësit shqiptarë krijuan në Gjakovë “Lidhjen e re të Prizrenit”

Udhëheqësit më aktivë të Lidhjes së Prizrenit Sulejman Vokshi e Ahmet Korenica nga Gjakova, Ali Ibra nga Gashi, Haxhi Jusufi nga Prizreni, etj, duke parë qëndrimin e lëkundur të disa drejtuesve turkomanë, krijuan në Gjakovë, më 21 Mars 1880, “Lidhjen e re të Prizrenit”, e cila kërkonte bashkimin e të gjithë shqiptarëve, pa dallim feje, në luftë për mbrojtjen e tërësisë së tokave arbërore.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare