2 Nëntor 2000, hapja e shkollave pas universitare

Universiteti i Tiranes

Më 2 Nëntor të vitit 2000, u vendos hapja e shkollave pas universitare, pranë Universitetit të Tiranës, Universiteti Politeknik, Universiteti i Bujqësor dhe Akademisë së Edukimit Fizik dhe Sporteve.

Referencat:

Bibloteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply