“GAZETA E RE”,Numri i parë doli më 1 nëntor 1928.

-“GAZETA E RE”

Fletore e përditshme, me pronare shoqërinë aksionarë “Tipart”. Drejtor politik Zoi Zoza. Drejtor përgjegjës Said Toptani. U shtyp në shtyp. “Mbrothësia” në Tiranë. Shtypshkronja “Nikaj”, Tiranë.

Gazetë politike, shoqërore, letrare, kulturore, me kronike etj.

Dolën gjithsej 296 numra

Leave a Reply