2 Nëntor 1878, “Shoqëria e të shtypurit shkronja shqipe” mbështet programin për mësimin e gjuhës shqipe

Shoqëria e të shtypurit shkronja shqipe

“Shoqëria e të shtypurit shkronja shqipe”, në mbledhjen që u mbajt në Dibër, më 2 Nëntor 1878, përfshiu programin e miratuar, kërkesën për mësimin e shqipes, në shkollat e vendit.

Referencat:

Bibloteka dhe arkivat e QMKSH

Leave a Reply