19 Gusht 1991, u përfundua “Memorandumi i Mirëkuptimit midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shtetit të lzraelit, për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike”

Në Jeruzalem, më 19 Gusht 1991, u përfundua “Memorandumi i Mirëkuptimit midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shtetit të lzraelit, për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike”. Midis dy popujve tanë, kanë ekzistuar marrëdhënie të herëshme miqësore. Shqipëria është një nga vendet e rralla, ku gjatë Luftës së Dytë Botërore, izraelitët u mbrojtën nga përdjekjet dhe shfarosja nazifashiste. Shumë prej tyre gjetën strehë dhe ngrohtësi në Shqipëri dhe asnjë nuk u vra dhe arrestua gjatë pushtimit nazifashist.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply