14 Shkurt 1880, i pari Muze në Shqipëri u themelua nga etërit jezuitë në Shkodër

Në Shkurt të vitit 1880, etërit jezuitë ngritën në Shkodër muzeun e parë në vendin tonë. Materialet kryesore ishin objekte arkeologjike, koleksione monedhash dhe armësh të vjetra, veshjet kombëtare si dhe material nga kultura botërore. Ndihmesë të madhe në ngritjen e muzeut, dha At Shtjefën Gjeçovi, i cili pat krijuar një koleksion prej 500 objektesh arkeologjike. Një pjesë e këtyre objekteve sot ndodhen në muzeume të mëdha të Europës, si në Londër, Berlin, Romë, etj.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare