14 Qershor 2000, Republika e Shqipërisë miraton ligjin e telekomunikacionit

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, i mbledhur në seancë plenare, më 14 Qershor të vitit 2000, miratoi Ligjin “Për telekomunikacionin në Republikën e Shqipërisë”, që krijon bazën juridike, për zhvillimin e mëtejshëm të kësaj sfere të rëndësishme të infrastrukturës në vendin tonë.

Leave a Reply