14 Dhjetor 1922, Parlamenti Shqiptar miraton “Kanunoren” si kushtetutë

Parlamenti Shqiptar, 1922

“Këshilla Kombëtare” apo Parlamenti Shqiptar, më 14 Dhjetor 1922, miratoi “Zgjerimin e Statutit të Lushnjës” duke e kthyer “Kanunoren”, në një kushtetutë me 129 nene. Ligji i ri themeltar i Shtetit Shqiptar, sanksiononte pushtetin e parlamentit, si organi më i lartë i pushtetit shtetëror, përcaktonte kompetencat e Këshillit të Naltë si kryetar shteti kolektiv, parimet e ndërtimit të organeve gjyqësore, si dhe të drejtat e liritë e shtetasve.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply