12 Shtator 1937, një shoqëri për ujitjen e Myzeqese me pompa, u ngrit nga pronarët fierakë

Tokat në Myzeqe

Pronarët fierakë, më 12 Shtator 1937, ngritën një shoqëri për ujitjen e tokave të Myzeqesë me pompa. Edhe gjatë pushtimit austro-hungarez, në vitet e Luftës së Parë Botërore, specialistët e huaj projektuan hapjen e një kanali ujitës për shfrytëzimin e ujit të Vjosës, projekt që mundi të realizohej vetëm pas çlirimit të vendit.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply