12 Prill 1274, shkresë e Karlit Anzhuin për mbrojtjen e pasurisë së kishave në Durrës

Ka ardhur deri në ditët tona, një shkresë e Karlit I Anzhu, që datohet 12 Prill 1274, në të cilën ai porosit kapitenin e Shqipërisë që të mbrojë pasuritë e kishës së Durrësit. Dihet se kishat në mesjetë, por dhe më vonë, kanë qënë qëndra të zhvillimit të artit dhe të kulturës. Grabitja e tyre, për të cilën bën fjalë edhe shkresa e sipërmendur dëshmon përvehtësimin dhe shkatërrimin sistematik të pasurive shpirtërore të kombit tonë, pra fshirjen e identitetit të tij, të kujtesës kombëtare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare