12 Prill 1710, studiuesit arbëreshë prezantuan një fjalorth unik italisht-shqip në gegërisht

Një dorëshkrim me vlerë për gjuhësinë shqiptare, mban datën 12 Prill 1710. Autori i tij është një anomim nga Shqipëria. Ai ka lënë një fjalorth italisht-shqip dhe “gramatikën e vogël të shqipes të dialektit të Veriut”. Kjo është gramatika e parë e gjuhës sonë, që njihet gjer më sot. Dorëshkrimi i autorit anonim nga Shqipëria, u bë publik nga studiuesit arbëresh Niko Borxha dhe Mario Roku.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare