11 Maj 1990, Havier Peres De Kuelar bëri një vizitë zyrtare në Shqipëri

11 deri 13 Maj 1990, Havier Peres De Kuelar, me cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, bëri një vizitë zyrtare në Shqipëri, e cila i dha një shtytje të fortë proceseve liberalizuese e demokratizuese të vendit tonë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare