10 Mars 1902, komiteti i Bukureshtit kërkon nga fuqitë e mëdha të përkrahin autonominë e Shipërisë

Komiteti Ekzekutiv i Bukureshtit, më 10 Mars 1902, i dërgoi një memorandum ambasadorëve të Gjermanisë, Anglisë, Austro-Hungarisë, Francës, Italisë dhe Rusisë, në Stamboll me kërkesën për të përkrahur çështjen e autonomisë administrative të Shqipërisë. Memorandumi është hartuar frëngjisht dhe botuar në gazetën “Albania”, me shënimin, që ai është sekuestruar nga autoritetet turke në postën e Selanikut.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare