10 Maj 1819, Ali Pashë Tepelena e mori qytetin e Pargës pa luftë

Ali Pashë Tepelena, më 10 Maj 1819, e mori qytetin e Pargës pa luftë. Me lejen e Portës së Lartë, ai u pagoi banorëve të saj, që u larguan për të mos rënë në duart e tij, 150 mijë lira stërlina për pasurinë e tyre të patundshme, që e braktisën dhe më në fund e shtiu në dorë qytetin.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare