Artet e zbatuara popullore.

Lloj i veprimtarise krijuese estetike me karakter tradicional qe zbatohet ne sendet e perdorimit praktik, per tu dhene atyre edhe vlera artistike.

FESH V1

Leave a Reply