Artet e zbatuara e dekorative.

Lloje artesh plastike qe trajtojne paraqitjen, format dhe zbukurimet e sendeve te perdorimit te perditshem, te librit, te mjediseve, te skenes etj, ne pershtatje me funksionin e tyre.

FESH V1

Leave a Reply