Artet marciale.

Sporte tradicionale me karakter luftues per pergatitjen fizike, vetembrojtje, garuese dhe per shfaqje artistike.

FESH V1

Leave a Reply