9 Mars 1994, Parlamenti ratifikoi marrëveshjen e kredisë bujqësore për verilindjen

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, i mbledhur, më 9 Mars 1994, ratifikoi marrëveshjen e kredisë për zhvillimin rural të zonës verilindore, që u lidh ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Nderkombëtar për Zhvillimin e Bujqësisë.