9 Maj 1912 në fletoren “Liria e Shqipërisë”, u botua thirrja e udhëheqësve të kryengritësve kosovarë, Mahmut Zajmit, Bajram Dakolanit, etj

Në fletoren “Liria e Shqipërisë”, më 9 Maj 1912, u botua thirrja e udhëheqësve të kryengritësve kosovarë, Mahmut Zajmit„ Bajram Dakolanit, etj. drejtuar shoqërive, komiteteve dhe patriotëve shqiptarë, brënda dhe jashtë vendit, për tu bashkuar në një organizatë të vetme dhe për të luftuar me forca të bashkuara për lirinë administrative të Shqipërisë.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare