9 Maj në dokumentat kishtare të shek VI përmendet Papa Inocenti dhe kombi arbëror

Në regjistrin kishtar të shekullit VI, “Liber Pontificalius”, përmendet Papa “Inocentius natione Albanensis”. Ky dokument latin ka për ne dhe historinë tonë, një rëndësi të dyfishtë. Së pari, ai evidenton prejardhjen shqiptare të Papas Inocenti, një figurë e shquar, që ka luajtur një rol të madh në të gjitha fushat e jetës së asaj periudhe, një figurë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, dhe më e rëndësishmja, ky dokument i lashtë flet për etnikonin arbër “albanesis”, madje kombin arbëror, “Nation albanensis”, duke formuar kështu një pikëlidhje, midis njoftimeve të Platonit në shekullin II, mbi ekzistencën e fisit ilir të albanëve, midis Ohrit dhe Durrësit dhe veprave të historianëve bizantin Ataliati dhe Ana Komnena, që flasin për ta në shekujt XI-XlI.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare