5 Nëntor 1912, Ismail Qemali dhe Luigj Gurakuqi mbledhin koloninë e Bukureshtit

Ismail Qemali, Luigj Gurakuqi

Ismail Qemali dhe Luigj Gurakuqi, më 5 Nëntor 1912, organizuan në Bukuresht, mbledhjen e kolonisë shqiptare. Aty u vendos të krijohej një komision, që do shkonte në Europë, për të mbrojtur para Fuqive të Mëdha, të drejtat e kombit dhe të popullit shqiptar, si dhe Komiteti drejtues që do të merrte në dorë qeverisjen e Shqipërisë. U krijua edhe një komitet që do të merrtë në dorë qeverisjen e Shqipërisë. U krijua edhe një komitet që do të koordinonte veprimtaritë, për ti ardhur në ndihmë atdheut.

Referencat:

Bibloteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply