5 Janar 1994, Shqipëria aderon në “Konventën mbi diversitetin biologjik”

Biodiversiteti

Më 5 Janar 1994, vendi ynë aderoi në “Konventën mbi diversitetin biologjik”, e përfunduar në Rio de Zhanero në vitin 1992.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply