4 Shtator 1899, u hap Shkolla e parë Shqipe në Prizren

Mati Logoreci

Shkolla e parë shqipe në Prizren, u hap me nismën e Mati Logorecit dhe Lazër Lumezit, më 4 Shtator 1899. Më pas shkolla në gjuhën amtare, u hapën edhe në Gjakovë, Pejë, Zyme, Pazhoran dhe Dibër.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply