31 Dhjetor 1454, përballë ekspeditës kundër shqiptarëve Venediku mban anën e turqëve

Venediku

Të informuar për ekspeditën osmane, që po përgatitej kundër Shqipërisë, Senati i Venedikut, i mbledhur më 31 Dhjetor 1454, vendosi “se duhet të ruajmë paqen që kemi me turkun dhe çdo gjë që mund të ngjasë midis turqëve dhe Skënderbeut, të mos veprojnë në asnjë mënyrë kundër paqes që kemi me turkun”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply