27 Nëntor 1913, formohet Lidhja e Drejtësisë “Drita”

Lidhja e Drejtësisë

Juristët shqiptarë të mbledhur në Vlorë, më 27 Nëntor 1913, formuan “Lidhjen e Drejtësisë” me emrin “Drita” dhe miratuan rregulloren e saj. Qëllimi i Lidhjes ishte krijimi dhe përkrahja e sistemit juridik shqiptar si mjet për zhvillimin e Kombit mbi baza ligjore.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply