26 Mars 1980, u miratua në Kosovë ligji mbi Institutin e Historisë

Kuvendi i Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 mars 1980 (KK Nr.612-1/80), miratoi Ligjin mbi Institutin e Historisë të Kosovës.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare