25 Shkurt 1930, marrëveshje tregëtare me Egjiptin

Në Kajro, më 25 Shkurt 1930, midis Qeverisë Shqiptare dhe asaj Egjiptiane u nënshkrua “Marrëveshja Tregëtare Provizore”. Kjo është marrëveshja e parë që nënshkruhet midis dy vendeve tona. Ajo hyri në fuqi në maj të atij viti.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare