23 Maj 1913, delegatët shqiptarë i paraqesin Sir Eduard Greit memorandumin për Shqipërinë e Jugut

Delegatët shqiptarë në Londër, më 23 Maj 1913, i dorëzuan Sir Eduard Greit, kryetar i Konferencës së Londrës, memorandumin mbi barbarizmat e ushtrisë greke në Shqipërinë e Jugut.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare