20 Shtator 1997, Universiteti i Shkodrës zhvilloi tubimin shkencor “Ditët e trashëgimisë kulturore Europiane”

Universiteti Luigj Gurakuqi

Në mjediset e Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër, më 20 deri 23 Shtator 1997, u mbajtën “Ditët e trashëgimisë kulturore europiane”, veprimtari e përfshirë në kalendarin e Departamentit të Trashëgimisë Kulturore të Këshillit të Europës. Një veprimtari e tille me temën “Tradita kulturore në ikonografinë Shqiptare”, u zhvillua në vitin 1996, në Korçë. Tubimi shkencor në Shkodër i kushtohej arkitekturës popullore shqiptare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply