19 Janar 1993, Shqipëria miratoi një ligj për mbrojtjen e bimëve

Më 19 Janar 1993, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin “Mbi mbrojtjen e bimëve”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare