19 Dhjetor 1985, bashkëpunim midis Radio-Televizionit Shqiptar dhe Arab

Radio-Televizioni Shqiptar

Në Tiranë, më 19 Dhjetor 1985, u nënshkrua “Protokolli i bashkëpunimit midis Drejtorisë së Përgjithëshme të Radio Televizionit Shqiptar dhe Radio Televizionit të Republikës Arabe të Egjiptit”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply