17 Shtator 1914, Esat Pasha firmos marrëveshjen e parë me Serbinë

Esat Pashë Toptani

Më 17 Shtator 1914 nënshkruhet në Nish, marrëveshja e parë midis Esat Pashë Toptanit dhe qeverisë serbe. Ajo kishte 15 nene; neni 7 i saj fliste për doganën e përbashkët, mbrojtjen ë përbashkët, përfaqësinë e përbashkët ndaj vëndëve të tjera si dhe për mjetet e përbashkëta të komunikacionit.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply