15 Maj 1903, filloi të botohet gazeta, “Përlindja Shqiptare”

Në kryeqytetin rumun, më 15 Maj 1903, filloi të botohet gazeta, “Përlindja Shqiptare”. E drejtonte një komitet me redaktor, Thoma Avramin. Propangadoi në botën e
jashtme çështjen kombëtare shqiptare. Me të bashkëpunuan firma të njohura të letrave shqipe, si Mihal Grameno, Kristo Dako, etj.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare