10 Tetor 1448, Venediku nxit përçarje në Arbëri

Kalaja e Krujës

Senati i Venedikut, i mbledhur më 10 Tetor 1448, duke studiuar gjendjen pas disfatave të njëpasnjëshme, që pësoi Sulltani në Shqipëri, udhëzoi njerëzit e vet, që të nxisnin “përsëri turqit kundër Skënderbeut, që të shpejtohet rrënimi dhe fundi i tij. Të nxisin përçarjen midis Skënderbeut dhe Pal e Nikollë Dukagjinit thuhej në udhëzim dhe në qoftë se të gjitha këto, nuk kanë sukses, t’i premtojnë prijësit shqiptar, të holla dhe zgjerimin e tregëtisë”.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply