1 Nëntor 1937, organizata e parë femërore “Gruaja shqiptare”

Gruaja shqiptare

Në 1 Nëntor 1937, u miratua Statuti i shoqërisë “Gruaja Shqiptare”, një ndër organizatat e para femërore në Shqipëri.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply