1 Nëntor 1921, sesioni i parë i Parlamentit Shqiptar

Parlamenti i parë Shqiptar

Më 1 Nëntor 1921, Këshilli i Lartë, dekretoi mbylljen e sesionit parlamentar dhe thirrjen e tij në vitin 1922. Ky ishte sesioni i parë, i parlamentit shqiptar.

Referencat:

Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply