1 Nëntor 1937, Konferenca Ndërkombëtare kundër terrorizmit

Thoma Luarasi

Në Gjenevë, më 1 Nëntor 1937, filloi punimet Konferenca Ndërkombëtare kundër terrorizmit.  Shqipëria përfaqësohej në këtë tubim nga titullari i Dërgatës sonë, pranë Lidhjes së Kombeve, Thoma Luarasi.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply