1 Mars 1993, u miratua strategjia për zhvillimin e turizmit në Shqipëri

Në mbledhjen e datës, 1 Mars 1993, Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë miratoi strategjinë e zhvillimit të turizmit në Shqipëri.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare