Bashkëpunimi i Z. Shpëtim Sala me “Botimet Françeskane” në Shkodër

Presidenti i Qendrës Mbarëkombëtare të Koleksionistëve Shqiptarë Z.Shpëtim Sala ka botuar një sërë librash. Në librin bibliografik “100 Vjet Botime Françeskane” të autorit Maks Gjinaj, botimet e Z. Sala janë përmendur disa herë. Kështu mund të përmendim:

-Letra të panjohura të Fan Nolit. Shkodër, botime françeskane,2008.

-Një Perandor në Prizren. Shkodër, botime françeskane,2008.

-Raport mbi studimet e mia linguistike në Shqipëri nga mesi i majit deri në fund të gushtit 1916. Shkodër, botime françeskane, 2011.