Arsimi Ushtarak.

Pergatitja ushtarako-profesionale dhe zhvillimi i cilesive e i aftesive te personelit ushtarak, te komandove dhe shtabeve ne shkollat dhe akademite ushtarake per kryerjen dhe drejtimin me sukses te luftes se armatosur.

FESH V1

Leave a Reply