ALFABETI I GJUHES SHQIPE.

Alfabeti i gjuhes shqipe.

Shqipja shkruhet me alfabetin latin. Alfabeti i shqipes standarte ka 36 shkronja, qe shenojne 29 fonema bashketingellore dhe 7 fonema zanore.

Leave a Reply