7 Shkurt 1938, Shqipëria kujdeset për muzikën, me një ligj shumë të përparuar

Në Fletoren Zyrtare më 7 Shkurt 1938, u botua ligji “Mbi trupat muzikore”. Sipas tij, trupat muzikore të ushtrisë përfshinin “Bandën e Gardës Mbretërore”, “Bandën e Garnizonit të Tiranës”, bandat ushtarake të grupeve dhe “Fanfarat e Baronëve”. Ligji parashikonte  dhe  financonte krijimin e bibliotekave me literaturën profesionale. Duhet të theksojmë se deri në të kohë në vendin tonë nuk kishte formacione të tjera muzikore, përveç Orkestave Frymore në Korçë dhe në Shkodër.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare