26 Shkurt 1917, u stampua pulla e parë postare shqiptare

Shkurti i vitit 1917, shënon stampimin e pullës së parë shqiptare në një tipografi të vendit tonë. Disa emisione pullash u përgatitën në shtypshkronjën Evangjeli në Korçë. Kështu e nisi rrugën e vet filatelia shqiptare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare