25 Shkurt 1807, lindi dramaturgu Italian Karlo Golodini; pjesët e tij janë luajtur me sukses në Shqipëri

Dramaturgu reformator italian Karlo Goldoni lindi, më 25 Shkurt 1807. Ai njihet si themeluesi i komedisë kombëtare italiane. Ka lënë 267 pjesë teatrore, që përshkohen nga idetë humanitare dhe kritika e mprehtë për të metat e shoqërisë. Publiku shqiptar është njohur me krijimtarinë e dramaturgut të madh, nëpërmjet komedisë “Zonja e bujtinës” dhe “Shërbëtori i dy zotërinjëve”, që janë luajtur me shumë sukses nga amatorët shqiptarë para çlirimit, brënda dhe jashtë vendit, për mbijetesën e gjuhës dhe të kulturës sonë të lashtë dhe origjinale.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare