23 Nëntor 1919, themelohet Shoqëria Patriotike “Vllazëria”

Ilia Dilo Sheperi

Në prag të Kongresit të Lushnjës dhe Luftës së Vlorës, më 23 Nëntor 1919, në Gjirokastër, u themelua Shoqëria Patriotike “Vllazëria”. Shoqëria udhëhiqej nga Thoma Papapano dhe Ilia Dilo Sheperi. Me veprimtarinë që zhvilloi për mbrojtjen e kufijve të Atdheut, për njohjen e të drejtave kombëtare nga fuqitë e huaja, u kthye në një tribunë të çështjes shqiptare.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply