21 Nëntor 1921, numri i parë i gazetës “The Albanian Journal”

Mërgimtarët shqiptarë në SHBA

Në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mërgimtarët tanë, më 21 Nëntor 1921, nxorrën numrin e parë të së përmuajshmes “The Albanian Journal”, gazetë në anglisht dhe shqip. Pjesa shqip u titullua “Xhurnali Politik”. Botues të saj ishin Gjon Adami dhe Thoma Vasili. Fletorja trajtonte jetën e kolonisë shqiptare si dhe probleme të rëndësishme të jetës në Shqipëri.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply