21 Gusht 1924, përfundon punimet Kongresi Arsimor

Kongresi Arsimor, që përfundoi punimet, më 21 Gusht 1924, pas Fitores së Revolucionit të Qershorit, krijoi Lidhjen e Përgjithshme të Arsimtarëve të Shqipërisë, e cila kishte edhe statutin e vet me 40 nene. Në statut ishte i fiksuar programi i saj, i mbështetur në parime politike-arsimore, për organizimin e arsimit kombëtar mbi baza demokratike, për rioganizimin e shkollës, ngritjen e figurës së mësuesit, trajtimin e tij ekonomik etj.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply