18 Dhjetor 1931, miratohet Rregullorja për mbarëvajtjen e punës në Shërbimet Diplomatike

Shërbimi Diplomatik

Më 18 Dhjetor 1931, u miratua dhe u dekretua “Rregullorja mbi dorëzimin e llogarive nga ana e Legatave dhe Konsullatave Mbretërore”. Ajo ndihmonte për mbarëvajtjen e punës në institucionet e Shërbimit Diplomatik dhe për mënjanimin e abuzimeve dhe të korrupsionit.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply